Fargesia robusta

Home > Plantengids > Fargesia robusta